Техническата комисия държи участниците в RaceChip Планинско „Гоце Делчев 2019“ да се запознаят със следния БЮЛЕТИН.