Контакти

Отговорник връзка с медиите – Иван Ангелов Иванов

тел: 0882218707

email: ivan-angelov@bgrallyhd.com

Изтегли декларация за отговорност

Индивидуални номерирани жилетки MEDIA ще бъдат раздавани на място от отговорникa за връзка с медиите.

Право на акредитация имат само лица навършили 18 годишна възраст представители на печатни издания, информационни агенции, уеб портали, телевизии, радио и отбори с лиценз от ММС.

Всяко одобрено лице ще получи обратен имейл за потвърждение с допълнителна информация относно събитието.