Контакти:
e-mail: media@hillclimbgotsedelchev.bg
Александър Спиров – Отговорник за връзка с медиите